Mēs esam kopā ar Ukrainu

Pasažiera atbildība

Visiem pasažieriem ir jāievēro imigrācijas, muitas un dokumentācijas prasības katrā galamērķī, tostarp viņiem pašiem un viņu mantām ir jābūt nepieciešamajiem dokumentiem, tādiem kā pases, vīzas vai citi attiecīgie priekšmeti.

Union Aviation nav atbildīga par pasažieru informēšanu par šīm prasībām vai to neievērošanas sekām. Ja lidojums tiek mainīts vai atcelts, vai ja neatbilstības dēļ rodas piemaksas, nodevas, sodi vai citas izmaksas, klients ir atbildīgs par šo izdevumu segšanu.

Bagāžas ierobežojumi

Par bīstamām vielām sauc vielas, kas var radīt nopietnas briesmas veselībai vai īpašumam gadījumos, kad tiek transportētas ar gaisa transportu, vai ir klasificētas kā bīstamās vielas. Bīstamība var rasties, jo lidojuma laikā uz kravu iedarbojas atmosfēras spiediena maiņa. Temperatūras maiņa un vibrācijas var negatīvi ietekmēt pārvadājamo bīstamo kravu lidojuma laikā, kas savukārt varētu nenotikt uz zemes.

Drošības apsvērumu dēļ tālāk uzskaitītās vielas un priekšmeti nedrīkst tikt pārvadāti gaisa kuģī. Pārliecinieties, ka šīs vielas un priekšmeti neatrodas Jūsu rokas vai reģistrējamā bagāžā:

Not-allowed sign

Viegli uzliesmojoši šķidrumi un cietas vielas

Not-allowed sign

Oksidētāji, piemēram, balināšanas pulveris

Not-allowed sign

Organiskie peroksīdi

Not-allowed sign

Asaru gāzes ierīces vai jebkuri gāzes baloni

Not-allowed sign

Infekciju saturošas vielas, piemēram, dzīvi vīrusu materiāli

Not-allowed sign

Auto/moto akumulatori

Not-allowed sign

Priekšmeti, kas satur dzīvsudrabu

Not-allowed sign

Priekšmeti, kas satur magnētus

Not-allowed sign

Pirotehnika

Not-allowed sign

Sērkociņi

Not-allowed sign

Šķiltavas, šķiltavu degviela, krāsas, atšķaidītāji

Not-allowed sign

Indes, arsēns, cianīds, nezāļu iznīcinātāji

Not-allowed sign

Radioaktīvie materiāli, skābes, kodīgas vielas, sārmi

Not-allowed sign

Koroziju izraisošas vielas, eļļoti papīri,

Not-allowed sign

Transportlīdzekļu degvielas sistēmas sastāvdaļas, kuras bijušas saskarē ar degvielu

Not-allowed sign

Sprāgstvielas, munīcija, detonatori un līdzīgi priekšmeti

Not-allowed sign

Dūmu granātas un dūmu patronas

Not-allowed sign

Levitācijas dēļi, mini segveji un pašbalansējošie vienriteņi vai divriteņi

Lūdzam ņemt vērā, ka šis saraksts nav pilnīgs un var tikt papildināts. Iegūt sīkāku informāciju par to, kā droši transportēt bīstamas kravas,vai pārliecināties, vai priekšmets ir aizliegts vai nav pārvadāšanai gaisa transportā, varat, sazinoties ar mums.

International Air Transport Association (IATA) ir noteikusi, kurus priekšmetus un vielas no bīstamo vielu saraksta var pārvadāt ar gaisa transportu, kādā daudzumā un kādā iepakojumā. Ņemot vērā aizliegumus, pastāv arī ierobežojumi pārvadāt sporta preces, virtuves piederumus, instrumentus un priekšmetus, kuri var tikt izmantoti miesas bojājumu nodarīšanai.

Use of portable electronic devices